sanal klavye Sanal klavyeBOZUK ZAZACA (ZAZAKIYA XERIPYAYI)

Inkê zi ma bun, kumiyow çekuiy seni xêrıpyêyi…
ZAZAKİYA XERIPYAYI (BUZULMUS ZAZACA) === ZAZAKİYA RAŞTAYÎN
Sağlık olsun. ============ Wa wêşî buw
Wa canê to sağ bo. ============ Wa gun tı weşı bu
Wa cansağlıği bo. ============ Wa gunwêşî bu
İyi günler ============ Ruêj şıma xêrıbu (bo)
İyi akşamlar ============ Şund tı xerı bu
İyi geceler ============ Şewê tı xêrıbu
Sağol, teşekkur kena. ====Tı weşibi / Weş bê / Weş û war bê (Cumyerdunra vajyênu)
============ Ti weşibi / Weş ba / Weş û war ba (Cinîyunra vajyêna)
Sağol, teşekkur kena. ===== Berxudar bê / Berxudar ba
Eline sağlık. ============ Dêsti tı wêşîb.
O bağliyê eyo. ============ Ow bêstiyayiyê ayiwo.
Wa çaya mi tayn açığ bo. ====== Wa çaya mi tayn (tenekê) zelalė bo.
Wa çaya mi tayn demli bo. =====Wa çaya mi tayn (tenekê) tarî bo.
Ma sureklî taksim parqî dė roşenê. ====Ma tim û tim parq dê taksîmîdė nişêni ruı.
Lütfen ! ============ Heyran !
Canım ! ============ Hegîan !
Bana bir tas su verir misin canım !? ====Hegîa tı yow tasê aw duni mı !?
Bir çay iç, öyle git Lütfen ! === Heyran yow çay bişim, hema şuı.
Kredi karti geçerliya ? ============ Qerta qredî vêrena ?
Otobozė dė perey geçerli nîyê. ============Atepozė dė perey nêvêrenê.
Boşvêr, ûğraşmiş mebė. ===== Fek (ci ra) verradė, a pey me kewė. (sözel)
Dest (ci ra) verradė, a pey me kewė. (fiili)
Do çi wext başle kero ? ============Do çi wext dest pey kero?
Çi wext do başle bo ? ============Çi wext dest do pey bo ?
Êyê başle kenê. ============Êyê dest pey kenê.
înan başley nan vedişî kerd bî.(komple xelet) ====Ê niştî bî nana. (Beno kė êyê hewna nanî sero)
Remzan merdimê do kararsizo. ============ Remzan merdimê (mordemê) do tedemendeo.
…ama… ============…la…, …laberê
Mi nan verd ama ez mird nêbîa. ============Mi nan verd la ez mird nêbîa.
Ez do ewro torê bigirweya ama ============Ez do ewro torê bigirweya laberê
nanê mi do to sero bo. ============nanê mi do to sero bo.
Mi perey yatirmişê banka kerdî. ============ Mi perey eştî banka.
Nê pera berė yatirmişê banka kė. ============ Nê pera berė bierzė banka.
Ma Elî xestexane dė yatirmiş kerd. ============ Ma Elî nêweşxanedė ravist.
Heftê sonî. ============ Peynîa heftî.
Elî yo diney mi nê keno. O yo kitab waneno. ======Elî yo goştareya mi nêkeno. O yo kitab waneno.
Elî diney mi nê keno, Tim ê xwė ya keno. ========Elî goş a mi nênano, Tim ê xwoya keno.
Gerçekten ! ============ Raşta!
Gerçekten ? ============ Tîya raşta vana? (vurgu “raşta” nın üzerinde)
Gerçekten o merdimê do rindo. ============ Raştey ser o merdimê do rindo.
Doğri vajė. ============ Raşt vajė.
Doğriyo,Tiyê doğri vanê. ============ Xebera toya.
Ti heqliyê. ============ Heqê toyo / Heqê to esto.
Tiyê doğri vanê ? ============ Ti yê raşt vanê ?
To yaniş kerdo. ============ To çewtė kerda.
Yanişê mi esto se vajė ! ============ Ekė çewta mina, vajė !
Eza şina brayê xwo karşilamiş kera. ============ Eza şina vera brardê xwo.
Ê merdimîa (mordemîa) ûğraşmiş mebė. ============ A ê merdimî (mordemî) ver mekewė.
Ê îşîa ûğraşmiş mebė. ============ A ê girwî pey mekewė.
Eya ûğraşmiş mebė. Uymişê ey mebe. ============ A Ey kiştė mekewė.
Aya tartişmiş mebė. ============ A Ay ver mekewė.
Bulaşmişê ey mebė. ============ Xwo Eyo mekė.
O daha nêşeno şiro. ============ O hinî nêşeno şiro.
Ya kam nêzaneno ? ============ Ma kam nêzaneno ?
Ya seni ? ============ Ma senî ?
Saçmalamış mekė. ============ Qiseyê çewtanvirrî mekė.
No embaz (heval) Mardînlîyo. No embaz (heval) Mardinijo.
No embaz (heval) Mardin rao.
O do sali güni şiro============ O do roja sêşemê şiro.
Aldırmış mekė. ============ Goş pa mekwė (Goş pa mekû)
No rado pîllîyo ? ============ No rado bi pîlana girweyeno ?
Na Ereba benzinliya, mazotliya ? ============ Na temafîlė benzîn wena, yana kė mazot ?
Ê pêra ayrîyê. ============ Ê pêra cîa yê.
Dinia degiş biyo. ============ Dinîa virîao.
De ma qelemanê xwo degiş kerê. ============ De ma qelemanê xwo pê bivirnê.
No yazî kê çewirmişê Tirkî kerdo. ============ No nûşte kê açarnao Tirkî ser.
Eza ereba kullanmış kena. ============ Eza temafîlė ramena.
Borî tikanmiş biyê. ============ Lûley xetimîaê.
Kê (Çê) ma karşi dê cami do. ============ Kê (çê) ma winêno vera camî.
Cêp numarasî yê to qaço ? ============ Nemroê telefon dê to senîno (ç’çîo).
(Nemroê telefonî nê amorêno. Ay ra kė kes nêvano “ÇENDO?”)
Mi vizêr ti aramış kerdî, to cevab nêda. ============Mi vizêr veynda to, to telefonê xwo nêakerd.
Mi vizêr telefonê to da pro, to nêakerd.
Kisa delxay nê radoy esta? ============Pêla kilma nê radoy esta?
Hala nêşiyo. ============Hewna nêşiyo.
Qisûr meewnî, mi ti bol bekletmiş kerdî. ============Qisûr meewnî, Mi Ti vêşî day pawitiş.
To beklemiş kena, ti mutlaka bêrê. ============Eza paweê To, teqez Ti bêrê.
15 û 14’îa toplamiş kė. ============15 û 14’îa berė pê ser.
15, 14 û 24’î toplamiş kė. ============15, 14 û 24’î berė pê ser.
Pêrinė toplamiş kė============Pêrinė berė pê ser.
15’î ra 12’î çıxarmiş kė============15’î ra 12’î vejė.
Nînan çikarmiş kė. ============Nînan pêra vejė.
Bölme ============Bara kerdenė
10’î 5’a bölmüş kė. ============10’î 5’î ser ra bara kė.
3 û 4’îa çarpmış kė. ============3 û 4’îa pêa kwė.
Alacakli ============Maldar.
Borçli============Deyndar.
Ez ne borçliya ne alacakliya. ============Ez ne deyndara ne maldara.
Ey ra alacağê mi esto. ============Deynê Mino Eyo. Deynê mino po.
Ez ey ra alacakliya============O deyndarê Mino. Deynê mino po.
O mi ra alacakliyo. ============Ez deyndarê Eya. Deynê ciyo mino.
Ez Farkına varmış biya============Mi pede vet.
Goreê mi çiyê çinîo. ============Mi deyne çiyê çinîo.
Goreê mi se beno wa bibo. ============Mi deyne se beno wa bibo.
Goreê mi hewa weşo============Mi deyne ayam weşo.
Ti wazenê duş bigêrê? ============Ti wazenê awė xworo kerê?
Ez bunalmış biya. ============Ez încirax biya.
To ez bunaltmış kerda. ============To ez încirax kerda.
Karişê ey mebė. ============Ey meveyė.
Surat asmış kerdo. ============Lew kerdo. Lew verradao.
Vanê ewro olay biyê. ============Vanê ewro girwey biyê.
Ti karişmişê olaya mebe! ============Ti girwan mîan mekewe!

CONTACT

 
 
 
 
 
 

Email: liroy12@gmail.com
Phone: 0506 392 9775

BOZUK ZAZACA (ZAZAKIYA XERIPYAYI) - zazakisozluk.com | zazakisozluk.com ®