sanal klavye Sanal klavyeBozuk Zazaca (Zazakiya Xerıpyayı)

 BOZUK ZAZACA  (ZAZAKiYA XERIPYAYI)

Inkê zi ma bun, kumiyow çekuiy seni xêrıpyêyi..
ZAZAKİYA XERIPYAYI (BUZULMUS ZAZACA) === ZAZAKİYA RAŞTAYÎN
Sağlık olsun. ============ Wa wêşî buw
Wa canê to sağ bo. ============ Wa gun tı weşı bu
Wa cansağlıği bo. ============ Wa gunwêşî bu
İyi günler ============ Ruêj şıma xêrıbu (bo)
İyi akşamlar ============ Şund tı xerı bu
İyi geceler ============ Şewê tı xêrıbu
Sağol, teşekkur kena. ====Tı weşibi / Weş bê / Weş û war bê (Cumyerdunra vajyênu)
============ Ti weşibi / Weş ba / Weş û war ba (Cinîyunra vajyêna)
Sağol, teşekkur kena. ===== Berxudar bê / Berxudar ba
Eline sağlık. ============ Dêsti tı wêşîb.
O bağliyê eyo. ============ Ow bêstyayiyê ayiwo.
Wa çaya mi tayn açığ bo. ====== Wa çayê mi tayn (tenekê) zelalė bo.
Wa çaya mi tayn demli bo. =====Wa çayê mi tayn (tenekê) tarî bo.
Ma sureklî taksim parqî dė nışêni ruı. ====Ma tim û tim parqê taksîmîdė nişêni ruı.
Lütfen ! ============ Hıeyrun !
Canım ! ============ Gun mı !
Bana bir tas su verir misin canım !? ====Gun mı tı yow tasê aw duni mı !?
Bir çay iç, öyle git Lütfen ! === Hıeyrun yow çay bişim, hema şuı.
Kredi karti geçerliya ? ============ Qerta qredî viyerena ?
Otobozė dė perey geçerli nîyê. ============Atepozê dê perêy niviyerêri.
Boşvêr, ûğraşmiş mebė. ===== Fek (ci ra) verradê, tawê pe me kerê. (sözel)
Dest (ci ra) verradê, tawê pe me kerê. (fiili)
Tı çi wext başlı kêni ? ============Tı çi wext dest pê kêni?
Çi wext tı başlı kerduw ? ============Çi wext tı dest pêy kerduw ?
Êyi başlı kêni. ============Êyi dest pêy kêni.
Remzun merdimêko kararsizo. ============ Remzun merdimê (mordemê) ko tedımendayiwo.
…ama… ============…la…, …labelê
Mı nun verd ama ez mırd nêbîyawa. ============Mi nun verd la ez mırd nêbîyawa.
Mi perêy yatirmişê banka kerdî. ============ Mi perêy êştî panqa.
In perun ber yatirmişê banka bıker. ============ In perun ber bierz panqa.
Ma İlami xestxunı di yatirmiş kerd. ============ Ma İlami niweşxunıd vıstra.
Hıefta sonî. ============ Peynîyê hıeftî.
İlami’y diney mı ni kenu. How kıtab wunenu. ======İlami’y gueştariyê mı nikenu. Wuı how kıtab wunenu.
Gerçekten ! ============ Raşta!
Gerçekten ? ============ Tı raşta vuni? (vurgu “raşta” nın üzerinde)
Gerçekten ow merdım tı rındu. ============ Raşta ow merdım tı rındu.
Doğri vajê. ============ Raşta vajê.
Doğriya,Tı doğri vuni. ============ Zê tıwa,  ya zi tı raşta vuni…
Tı heqliyê. ============ Heq tıwo / Heq tı estu.
Tı doğri vanê ? ============ Tı raşta vuni ?
Tı yaniş kerda. ============ Tı çoti kerda.
Yunışê mı esta se vajê ! ============ Eka çowtê mı esta se, vajê !
Eza şına brayê xwo karşilamiş kena. ============ Ez şına vera brardê xwo.
Ay merdımıd (mordemîa) ûğraşmiş mebê. ============ Ver mekerê ay merdımî (mordemî).
Ay îşîra ûğraşmiş mebê. ============ Ay guıriy pey mekerê.
Ayid ûğraşmiş mebê. Uymişê ay mebe. ============ Ay kışt/het mequerên.
Ayid tartişmiş mebên. ============ Ay ver meşiyerên.
Bulaşmişê ey mebė. ============ Xwo Aya medên.
O daha nêşenu ruı. ============ O hama nışenu ruı.
Saçmalamiş meker. ============ Qalun biehiş meker.
In umbaz (heval) Mardînlîyo. In umbaz (heval) Mardinijo.
In embaz (heval) Mardin’rawo.
Ow arkadaş sali güni şınu============ Ow umbaz ruêji sêşemı şınu.
Aldırmiş meker. ============ Goş/gueş pa mequer (Goş pa mekû)
Ina rado pîllîya ? ============ Ina rado pê pîlun xêwityena?
Ina E’rebı benzinliya, mazotliya ? ============ Ina temafîl bênzîn wena, ya zi mazuıt ?
Ay pêra ayrîyê. ============ Ay pêra cîyayê.
Din ay degiş biyo. ============ Din ay bêdilyawu.
De ma qelemun xuı degiş biker. ============ De ma qelemun xuı bı bedıln.
Ina yazî kê çewirmişê Tirkî kerda. ============ Ina nûşte kê çarnawa Tirkî ser.
Eza ereba kullanmış kena. ============ Ez  temafîl rumena.
Borî tikanmiş biyê. ============ Lûley gêryawa.
Kê/kiyê (Çê) ma karşiyê cumido. ============ Kê/kiyê (çê) ma how vera cumido.
Cêp numarasî yê tı qaço ? ============ Humarayê telefunê tı çtawo/çınêwo.
Mi vizêr tı aramış kerd, tı cevab mı nêda/nida. ============Mi vizêr tıri telefun kerd, tı telefunê xuı nê kerd a.
Kisa delğê ına raydun esta? ============Pêla kılmê ına raydun esta?
Hala nişiyu. ============Hummaraz nişiyu.
Qûsır meunî, mi ti bol bekletmiş kerdî. ============Qûsır meunî, Mı Tı zahf vındarna.
Ez tı beklemiş kena, mutlaka biê. ============Ez baweê Tı vındena, teqez biê.
15 û 14’îa toplamiş kė. ============15 û 14’îa ber pi ser.
15, 14 û 24’î toplamiş kė. ============15, 14 û 24’î ber pi ser.
15’î ra 12’î çıxarmiş bıker============15’î ra 12  bı vej.
Inuni çikarmiş bıker. ============Inun pêra vej.
Bölme ============Bar kerdış
10’î 5’a bölmüş bıker. ============10’î 5’î ser ra bar bıker.
3 û 4’îa çarpmış bıker. ============3 û 4’îa pia quer.
Alacakli ============Maldar.
Borçli============Deyndar.
Ez ni borçliya ni zi alacakliya. ============Ez ni deyndara ni zi maldara.
Ay ra alacağê mi esta. ============Deyn Mı how aya. Deyn mı aya estuw.
Ez ay ra alacakliya============O deyndarê Mıwo. Deyn mı how pa.
Ow mı ra alacakliyo. ============Ez deyndarê Aya. Deyn yı how mıwa.
Ez Farkına varmış biya============Mi pedı vet.
Ti wazenê duş bıkêri? ============Ti wazenê aw xuır kêri?
Ez bunalmış biya. ============Ez încirax biya.
Tı ez bunaltmiş kerda. ============Tı ez încirax kerda.
Karişê ay mebė. ============Cı bı gêr. Ay bıgêr
Surat asmış kerdu. ============Lew kerdu. Lew verradawu.
Vuni êr olay biyi. ============Vuni êr guırêy biyi.
Ti karişmişê olayun meb! ============Ti guırun mîyun mequer!

CONTACT

 
 
 
 
 
 

Email: liroy12@gmail.com
Phone: 0506 392 9775

Bozuk Zazaca (Zazakiya Xerıpyayı) - zazakisozluk.com | zazakisozluk.com ®